Openbaar bestuur / de gemeente zelf

Openbaar bestuur / de gemeente zelf

Laagdrempelig. De communicatie van de gemeente moet nog laagdrempeliger. Eenvoudiger taalgebruik én op meer plaatsen voorhanden. Voorlichting in meerdere talen is, gezien de diversiteit in de stad, ook aan te bevelen als je als gemeente iedereen wil bereiken. De...