Onderwijs

 • Onderwijs voor iedereen, op elk niveau. Het is echter onmogelijk om alle soorten onderwijs in onze eigen stad te hebben. Het streven moet wel zijn om zoveel mogelijk opleidingen te interesseren om zich in onze stad te vestigen om zo in de verschillende onderwijsbehoeften te voorzien.
 • Thuiszitters. Kinderen mogen niet langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijs.
 • Onderwijs en geloof. Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht te besteden aan alle bestaande levensbeschouwingen; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.
 • Fietsroutes naar school moeten veilig en overzichtelijk zijn en auto’s moeten zoveel als mogelijk geweerd worden.
 • Veilige omgeving. Een school moet een veilige omgeving zijn; zowel binnen als buiten.
 • Gezonde schoolgebouwen zijn essentieel. Zorg voor goede ventilatie maar tegelijkertijd ook voor goede verwarming. Het is absurd als kinderen in de winter met hun jas aan en sjaal om in de klas moeten verblijven.
 • Groene schoolpleinen. Schoolpleinen zouden ook best groener mogen zijn om de kinderen meer fysiek uit te dagen.
 • Pesten op school is en blijft een belangrijk onderwerp voor voorlichting.
 • Drugs op school. Er moet streng gehandhaafd worden als er sprake is van drugs of andere stimulerende middelen, in of rond de school. Ook voorlichting over de gevaren is erg belangrijk.
 • Voorlichting. Er worden reeds goede workshops gegeven over onderwerpen als radicalisering en cyberpesten. Dit moet doorgaan en als er nieuwe actuele thema’s zijn dan zou daar ook op deze wijze bewustwording voor gekweekt kunnen worden.
 • Ondermijning. Wijs de jongeren op de risico’s en gevaren van ondermijning. Criminele netwerken maken steeds meer gebruik van jongeren (vaak nog kinderen), om allerhande hand- en spandiensten te verrichten. Daarbij lopen de jongeren, ook wel ‘jonge aanwas’, vaak de risico’s, terwijl de ‘grootverdieners’ op veilige afstand blijven. Denk hierbij aan werkzaamheden in hennepplantages, XTC-laboratoria, drugshandel, rondbrengen van pakketjes en jeugdprostitutie. Jongeren worden daarvoor geronseld en/of ze worden aangetrokken door het ‘snel geld verdienen’. Eenmaal in het wereldje is het moeilijk om er weer uit te komen.