Openbaar bestuur

  • Laagdrempelig. De communicatievan de gemeente moet nog laagdrempeliger. Eenvoudiger taalgebruik én op meer plaatsen voorhanden. Voorlichting in meerdere talen is, gezien de diversiteit in de stad, ook aan te bevelen als je als gemeente iedereen wil bereiken.
  • De wereld om ons heen verandert. De gemeente moet daarin mee veranderen. Meer denken vanuit de inwoners. Niet alleen meer inspraak en samenspraak maar ook meer servicegericht. Bijvoorbeeld de service om een rijbewijs, id-bewijs of paspoort bij de mensen thuis te bezorgen. Het hoeft allemaal niet veel te kosten en het helpt weer iemand aan werk.
  • Rol wijkwethouder.Voorheen had de wijkwethouder een spreekuur in de wijk. Dit is afgeschaft omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Toch zou de wijkwethouder weer de wijk in moeten om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Het is meteen een mooi moment om in gesprek te gaan met de ambtenaren die daar werken om te vernemen wat er leeft en speelt in de wijk.
  • De communicatiemet de gemeente laat te wensen over; men zou sneller en beter kunnen reageren. Als je de gemeente belt word je eindeloos vermoeid met bandjes met keuzemenu’s die weer uitkomen bij bandjes met keuzemenu’s. Waar zijn de echte mensen gebleven die je kunnen en willen helpen als je de gemeente belt? Mailen kan ook niet meer. Terugbelnotities worden vaak niet opgevolgd. Dit draagt niet bij aan een betrouwbare en toegankelijke overheid. Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.
  • Zoetermeerse ambtenaren.Het blijkt dat veel ambtenaren niet in Zoetermeer wonen. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.