Milieu en duurzaamheid

  • Gescheiden afval. Onderzoek en ervaringen van andere gemeenten wijzen het uit: het loont niet om plastic afval gescheiden in te zamelen maar Zoetermeer blijft achter de feiten aanlopen en hardnekkig aan de utopie van gescheiden afval vasthouden. Al doe je als inwoner nog zo je best, het is bijna onmogelijk om het goed te doen. Bij de afvalverwerker is het technisch mogelijk om al het afval te scheiden. Na het gescheiden ophalen van plastic moet er sowieso altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er ‘verkeerd’ afval tussen zit. Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om het goed te doen.
  • Afvalbeleidsplan moet opnieuw. De maatregelen die in het huidige nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2021 genoemd worden zijn: • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil aan huis • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil van kringlooporganisaties • Invoeren van een container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) • Meer ondergrondse PBD-containers • Verlaging inzamelfrequentie restafval-containers naar één keer per vier weken • Het invoeren van gedifferentieerde tarieven op restafval per 1-1-2023.
  • Windmolens. We zijn voor duurzame energie maar windmolens leveren slagschaduw en lawaai op als je er in de buurt woont. We zien dan liever dat de daken en de muren van (gemeentelijke) gebouwen vol worden gelegd met zonnepanelen, of geluidsschermen van zonnepanelen om maar iets te noemen. De ontwikkelingen gaan steeds verder, wees creatief.
  • Tegels voor plant.Omdat we met klimaatveranderingen te maken hebben, hebben we ook last van tuinen die vol worden gelegd met tegels; het regenwater kan dan niet weg. Daarom is er een actie geweest waarbij je een tuintegel in kon ruilen voor een plant. Deze actie zou herhaald kunnen worden. Belangrijk is dan wel dat het breder gecommuniceerd wordt want nu was het bij veel inwoners niet bekend.
  • Open parkeerplaatsen. Om wateroverlast tegen te gaan en niet alle wegen en parkeerplaatsen vol te storten met asfalt is het goed om te kiezen voor split-grindplaten of grastegels voor parkeerplaatsen. Bij split-grindplaten kan het water goed weg en de grastegels geven daarnaast ook nog een groen uiterlijk.
  • Groen. Het is heel belangrijk om onze groene wijken ook groen te houden. Het is wel nodig om het openbaar groen beter te onderhouden, zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft.
  • Regenton. Alle inwoners zouden korting moeten krijgen voor de aanschaf van een regenton. Dit zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken voor onze plantjes.
  • Straatverlichting. Vervang de straatverlichting door groene LED verlichting. Groene LED verlichting is vriendelijker voor de omgeving. Het geeft minder lichthinder, is beter voor plant en dier, minder hinderlijk voor de buren en goed voor de beveiligingssurveillant. En als we dan toch bezig zijn, waarom geen lantarenpalen met oplaadpunt voor elektrische auto’s invoeren?
  •