Veiligheid

  • Buurtvaders/moeders. De inzet van buurtvaders of –moeders in de wijken schijnt in andere gemeenten succesvol te zijn om overlast te voorkomen en respect voor elkaar en elkaars eigendommen bij te brengen. Waarom zijn er nog geen Zoetermeers buurtvaders en –moeders?
  • Cameratoezicht alleen is niet voldoende. Camera’s kunnen preventief werken. Camera’s kunnen ook daadwerkelijk misdrijven helpen oplossen door daders in beeld te brengen. Maar het valt of staat met de opvolging.
  • Meer handhavers. Om bijvoorbeeld de door camera’s vastgelegde misdadigers op te sporen zijn meer handhavers nodig. Ook de kleine vergrijpen die veel irritatie opleveren, zoals bijvoorbeeld graffiti, vernieling of hondenpoep, zouden vaker en strenger opgevolgd of voorkomen moeten worden. Dat kan door extra handhavers. Alles dichttimmeren met regels en overal meteen boetes voor uitdelen is niet wenselijk.
  • Handhaven WAS-teams. De teams van Wijk en Agent Samen doen goed werk. Zij signaleren misstanden in hun wijk en hebben korte lijntjes in geval van calamiteiten. Faciliteer de WAS-teams zodanig dat ze goed en enthousiast hun werk kunnen en willen blijven doen.
  • Video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking maar ook in het kader van algehele veiligheid.
  • Beveiliging. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.