Zorg en welzijn

  • Menselijke maat. Er moet meer met menselijke maat gekeken worden naar mensen met schulden of in armoede. Het is belangrijk dat er begrip is voor het feit dat zulke omstandigheden iets doen met je hersenen waardoor het vermogen om situaties te overzien bemoeilijkt wordt en het bijna onmogelijk is om afspraken na te komen of om te plannen. De enige juiste weg is om eerst naast de mensen te gaan staan, ze gerust te stellen en langzaam te begeleiden naar een betere situatie. Zonder de stress.
  • WijkInloopPunt (WIP). Creëer in iedere wijk een centrale plek waar iedereen terecht kan met vragen, met problemen, tegen eenzaamheid, om een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een kletspraatje te houden, een boek te lezen of een cursus of workshop te volgen. Een combinatie met een wijkrestaurant voor een gezonde maaltijd tegen een betaalbare prijs, lijkt ons heel goed haalbaar.
  • Sneller huishoudelijke hulp. De wachttijd voor huishoudelijke hulp is zorgwekkend. Dit moet sneller. De wachttijden betekenen vaak een onnodige belasting voor de mantelzorgers maar heeft ook vervuiling en lichamelijke klachten tot gevolg. Ook voor mantelzorgers zou huishoudelijke ondersteuning beschikbaar moeten zijn; voorheen was dat wel zo. Hier moet opnieuw naar gekeken worden.
  • Wachten op hulpmiddelen. Vaak moet ontzettend lang gewacht worden op hulpmiddelen. Deze moeten echt sneller voorhanden zijn. Als je geen trappen meer kunt lopen, dan kun je niet een half jaar wachten op een traplift als je badkamer en slaapkamer boven zijn.
  • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen. We kunnen mantelzorgers zelf de keuze laten maken wat voor soort waardering ze zouden wensen. Te denken valt aan: jaarlijks een vast geldbedrag, een verwendagje, een ander soort dagje uit, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld maandelijks een bloemetje.
  • Zoetermeerpas. Kleed de Zoetermeerpas niet nog verder uit. Handhaaf in ieder geval ook de Kindpas, schoolspullenpas, Stichting Leergeld en Ecoware.
  • Toegankelijker WMO-loket. Het WMO-loket is alleen op bepaalde tijden beschikbaar. Op dit moment alleen op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. Wat hebben mantelzorgers met een baan hieraan? De wachtlijsten zijn ook veel te lang. Hier moet echt iets aan gedaan worden.