november 27, 2018

Zoetermeer Vooruit tegen zwembad?

Laten we duidelijk zijn: Zoetermeer Vooruit is NIET tegen een nieuw zwembad. Maar…. je kunt het geld nu eenmaal maar één keer uitgeven en we vragen […]
november 6, 2018

Wijkpost wijkgericht

Tijdens het eerste gedeelte van het begrotingsdebat heeft Zoetermeer Vooruit moties ingediend. Eén motie gaat over “Wijkpost Wijkgericht”. Er zijn wijken in Zoetermeer waar geen fysieke […]
november 6, 2018

Zoetermeer, een dementievriendelijke gemeente

Als lokale en enige dementievriendelijke partij, vindt Zoetermeer Vooruit het belangrijk dat alle ambtenaren, maar ook het college, de burgemeester en onze collega commissie- en raadsleden […]
november 6, 2018

Zwembad met sporthal handhaven

Tegelijk met de bouw van het nieuwe zwembad wil het college het bestaande zwembad De Driesprong slopen. Aan De Driesprong zit echter een sporthal vast waar […]
november 6, 2018

Huishoudapp

Zoetermeer Vooruit maakt zich zorgen om mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen of een schuldenrisico lopen. De gemeente Utrecht blijkt daarvoor een pilot te zijn […]
november 6, 2018

Inventarisatie doelmatigheid jeugdzorg

De jeugdhulp resulteerde in 2018 tot een grote kostenoverschrijding en de besparingen die we als gemeente in gedachten hadden zijn ook niet gehaald. Toch schrikt Zoetermeer […]
november 6, 2018

Sportgala met aandacht voor sporters

Ieder jaar worden de Zoetermeerse sportkampioenen gehuldigd. Helaas vindt dit zogenaamde Sportgala altijd plaats tijdens en op de locatie van Culinair op de Markt. De bezoekers […]
november 6, 2018

Waterstof

Eén van de moties die wij tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 hebben ingediend gaat over waterstof. Zoetermeer wil snel van het aardgas af. Het huidige aardgasnetwerk kan […]