Omdat het anders kan

We willen met gezond verstand en creativiteit oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend. Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes.

Zorg en welzijn

 • Menselijke maat bij schulden en armoede
 • Iedere wijk een wijkrestaurant
 • Koester vrijwilligers en mantelzorgers
 • Gratis OV voor 65+

Wonen

 • Goed onderhouden groene wijken
 • Ruil niet al het groen in voor stenen
 • Iedere wijk een wijktuin
 • Betrek inwoners bij de ontwikkelingen

Veiligheid

 • Cameratoezicht alleen is niet voldoende
 • Maak gebruik van buurtvaders
 • Meer handhavers op straat
 • Video-deurbel voor iedereen

Sport en recreatie

 • Sport moet betaalbaar en bereikbaar
 • Grote evenementen in Van Tuyllpark
 • Accommodaties goed en veilig
 • Zwembad mag ook wel wat goedkoper

Jeugd en Jongeren

 • Geef jongeren een stem
 • Hangplekken in overleg met jongeren
 • Trapveld, skatebaan of basketbalveldje
 • Wipkip dicht bij huis

Milieu en duurzaamheid

 • Afvalscheiden, vak apart
 • Geen windmolens bij huizen
 • LED-straatverlichting
 • Hittestress en wateroverlast

Onderwijs

 • Onderwijs voor iedereen, op elk niveau
 • Geef 5 spijbeldagen
 • Onderwijs niet gebaseerd op geloof
 • School is een veilige omgeving

Werk en economie

 • Dorpsstraat, straat van ambachten, horeca en boetiekjes
 • Geef Zoetermeerse ondernemers voorrang
 • Meer Zoetermeerse ambtenaren
 • Dutch Innovation Parc in als studentencampus

 

Openbaar bestuur 

 • Gemeente meer servicegericht
 • Wethouder weer de wijk in
 • Afspraak = afspraak

Financiën

 • Stop de verspilling
 • Ieder kind op schoolreisje
 • Het hoeft niet allemaal iconisch
 • Belastingen niet hoger dan kostendekkend

Verkeer en openbaar vervoer

 • Fietsen in de Dorpsstraat
 • Fietsen en mobiel gaan niet samen
 • Beter stroomlijnen doelgroepenvervoer
 • Auto versus fiets of OV

 

Kunst en Cultuur

 • Behoud (kleine) culturele initiatieven
 • Bied advies en ondersteuning
 • Kijk verder dan de grote evenementen

Zoetermeer vooruit

Zoetermeer Vooruit komt op voor de lokale belangen, niet alleen de grote zaken, maar juist ook de vele kleine, waarbij we mensen niet beoordelen op hun afkomst, maar op hun toekomst. Wij zijn volksvertegenwoordigers: alle Zoetermeerders mogen er vanuit gaan dat we voor hun belangen op zullen komen. En nee, ook wij kunnen niet ieders wensen vervullen maar we zetten ons met hart en ziel in tegen onrecht en vóór gezond verstand. Samen staan wij voor Betrokken (meer buiten op straat dan in de raadzaal) , Betrouwbaar (we doen wat we zeggen en uw mening telt) en Benaderbaar (spreek ons gerust aan, bel of mail ons). We zijn er voor u!

Zoetermeer Vooruit heeft geen partijprogramma maar klik hier voor ons inspiratiedocument.