Omdat het anders kan

We willen met gezond verstand en creativiteit oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend. Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes.

Zorg en welzijn

 • Menselijke maat bij schulden en armoede
 • Iedere wijk een wijkrestaurant
 • Koester vrijwilligers en mantelzorgers
 • Gratis OV voor 65+

Wonen

 • Goed onderhouden groene wijken
 • Ruil niet al het groen in voor stenen
 • Iedere wijk een wijktuin
 • Betrek inwoners bij de ontwikkelingen

Veiligheid

 • Cameratoezicht alleen is niet voldoende
 • Maak gebruik van buurtvaders
 • Meer handhavers op straat
 • Video-deurbel voor iedereen

Sport en recreatie

 • Sport moet betaalbaar en bereikbaar
 • Grote evenementen in Van Tuyllpark
 • Accommodaties goed en veilig
 • Zwembad mag ook wel wat goedkoper

Jeugd en Jongeren

 • Geef jongeren een stem
 • Hangplekken in overleg met jongeren
 • Trapveld, skatebaan of basketbalveldje
 • Wipkip dicht bij huis

Milieu en duurzaamheid

 • Afvalscheiden, vak apart
 • Geen windmolens bij huizen
 • LED-straatverlichting
 • Hittestress en wateroverlast

Onderwijs

 • Onderwijs voor iedereen, op elk niveau
 • Geef 5 spijbeldagen
 • Onderwijs niet gebaseerd op geloof
 • School is een veilige omgeving

Werk en economie

 • Dorpsstraat, straat van ambachten, horeca en boetiekjes
 • Geef Zoetermeerse ondernemers voorrang
 • Meer Zoetermeerse ambtenaren
 • Dutch Innovation Parc in als studentencampus

 

Openbaar bestuur 

 • Gemeente meer servicegericht
 • Wethouder weer de wijk in
 • Afspraak = afspraak

Financiën

 • Stop de verspilling
 • Ieder kind op schoolreisje
 • Het hoeft niet allemaal iconisch
 • Belastingen niet hoger dan kostendekkend

Verkeer en openbaar vervoer

 • Fietsen in de Dorpsstraat
 • Fietsen en mobiel gaan niet samen
 • Beter stroomlijnen doelgroepenvervoer
 • Auto versus fiets of OV

 

Kunst en Cultuur

 • Behoud (kleine) culturele initiatieven
 • Bied advies en ondersteuning
 • Kijk verder dan de grote evenementen

Zoetermeer vooruit

Als betrokken, lokale politieke partij hechten we veel belang aan onze rol in de gemeenteraad. Maar wat komt daar bij kijken en wat houdt dat nou eigenlijk in?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. En de leden van de raad houden contact met de inwoners.

Praktische zaken
Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden.

Raadsleden worden voor vier jaar gekozen door de (stemgerechtigde) inwoners van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. In Zoetermeer zijn het er 39 in totaal.

Zoetermeer Vooruit is van mening dat we pas de kaders kunnen stellen voor het college en daarna controleren of is uitgevoerd wat wij wilden op de manier zoals we hadden bedoeld, als we weten wat voor de inwoners belangrijk is. Contact met de stad is daarvoor onontbeerlijk.