Steun Zoetermeer Vooruit met een donatie


Zoetermeer Vooruit is een lokale partij die “ten doel heeft de belangen van de inwoners van Zoetermeer te behartigen door middel van het bedrijven van de politiek en het benutten van alle politieke middelen die verwezenlijking van dit doel tot gevolg hebben.” Of te wel, we zetten ons in voor de belangen van de inwoners en willen iedereen de mogelijkheid bieden daadwerkelijk mee te praten over de beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen.
Zoals u weet is Zoetermeer Vooruit al een tijdje actief in de gemeenteraad van Zoetermeer. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en Zoetermeer Vooruit is hard bezig om haar positie te bepalen en om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van haar standpunten.
Dit kost (behalve tijd en inzet) geld en in tegenstelling tot de grote landelijke partijen hebben wij geen dik gevulde bankrekening. Daarom vragen wij u om een bijdrage om ons te steunen.

Er zijn twee opties om mee te doen. U kunt:
steunlid worden -> u levert een jaarlijkse bijdrage van 36 euro (meer mag uiteraard ook)
donateur worden -> u doneert een eenmalige bijdrage (u bent vrij welk bedrag)

U kunt uw bijdrage overmaken aan:
Zoetermeer Vooruit, NL93 ABNA 0471 5270 41


Als steunlid krijgt u toegang tot een speciaal ontwikkelde applicatie waarmee u uw mening kunt geven over zaken die spelen in de stad en die in de gemeenteraad ter discussie staan of ter besluitvorming voorliggen. Op deze manier willen we de inwoners die ons steunen de mogelijkheid bieden hun mening te geven over actuele zaken die aan de orde zijn in de raadzaal. Veel politieke partijen zeggen naar de achterban te luisteren maar bij ons krijgt u een echte inbreng. Als wij in de raadzaal anders besluiten dan de meerderheid van onze steunleden heeft aangegeven, dan hebben we echt iets uit te leggen.

Doet u mee?