Sport en recreatie

  • Betaalbaar en bereikbaar. Sport en recreatie zou voor iedereen moeten zijn. Ook voor mensen met een kleine beurs, voor mensen met een beperking, voor kinderen, jongeren en ouderen.
  • Accommodaties moeten goed en veilig zijn. De gemeente moet de panden in haar bezit goed onderhouden.
  • Minder populaire sporten. Zorg voor goede, veilige sportvoorzieningen voor allerlei sporten en niet alleen voor de meest populaire. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: modelautootjes, vliegtuigjes, vissen, curling enzovoorts.
  • Zwemwater. Er is groen licht voor de bouw van een mooi nieuw zwembad. Belangrijk is dat bij het gebruik van het zwemwater de doelgroep- en groepslessen voorrang krijgen op recreatief zwemmen. Anders komen de zwemlessen in de knel.
  • Combinatiefunctionarissen.  Om schoolgaande kinderen zoveel mogelijk bekend te maken met de verschillende sporten die we in de stad hebben, vinden we het belangrijk dat de combinatiefunctionarissen naar de scholen gaan om de kinderen de sporten ook daadwerkelijk te laten ervaren. Laat de combinatiefunctionarissen ook de wijk intrekken om de “hangjongeren” positief te motiveren voor sport- en andere activiteiten.
  • Verenigingen zouden, meer dan nu vaak het geval, hun eigen broek op moeten houden. Ondersteuning door de gemeente zou beperkt moeten worden tot voorlichting en advies op zowel financieel als marketingtechnisch gebied en ledenwerving,
  • Visie Van Tuyll Familie Sport Park. In 2019 hebben we onze visie op het Van Tuyllpark voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij zien het Van Tuyllpark als een gezellige, sportieve ontmoetingsplek voor iedereen; een echt familiesportpark waar je verschillende activiteiten hebt maar waar je ook lekker kunt ontspannen in een parkachtige omgeving. Zo zouden we er bijvoorbeeld, behalve het nieuw te bouwen zwembad, ook een speeltuin voor gehandicapte kinderen willen zien en een skatebaan en rolstoelvriendelijke picknicktafels. Een terreinbeheerder zou toezicht kunnen houden en kunnen dienen als vraagbaak. Nu ligt het Van Tuyllpark er verpauperd bij. Dutch Water Dreams (waar voor miljoenen in is geïnvesteerd door de gemeente) staat leeg. Zwembad Het Keerpunt (dat goedkoop van de hand is gedaan) zou een wellnesscentrum worden maar is nog steeds één grote bouwput. En schaatshal Silverdome lijkt ook zijn beste tijd te hebben gehad. Een visie op het Van Tuyllpark van de gemeente laat nog steeds op zich wachten.
  • Geef vissers de ruimte. In Zoetermeer is maar beperkt viswater aangewezen. Vaak is dit niet bereikbaar of is het onmogelijk er te vissen door hoge rietkragen. Zorg ervoor dat vissen in alle seizoenen mogelijk is door gefaseerd te maaien of snoeien en ook door plekken voor rolstoel toegankelijk te maken.
  • Evenementen. Kleine evenementen kunnen prima op of rond het Dobbe-eiland plaatsvinden of op de Markt. Zolang de omwonenden er maar niet al te veel last van hebben. Grote evenementen zouden op een andere locatie in de stad gehouden kunnen worden, zoals in het Van Tuyllpark. Dit ligt buiten het centrum, geeft daardoor minder overlast, is goed bereikbaar met de Randstadrail en er zijn voldoende parkeermogelijkheden.