Het organiseren van een evenement is complex. De gemeente stelt (terecht) veel eisen. Het lijkt Zoetermeer Vooruit een goed idee om een evenementencoördinator aan te stellen die de organisaties helpt met de zaken die daarbij komen kijken. Eén aanspreekpunt met een adviserende en coördinerende rol; een belangrijke schakel bij het tot stand komen van een goed en veilig evenement.

Andere gemeenten (Leiden, Gouda en Alphen a/d Rijn bijvoorbeeld) hebben al zo iemand. Zoetermeer Vooruit heeft tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 aan het college verzocht om te onderzoeken of een evenementencoördinator kan worden bekostigd omdat het naar onze mening ook een grote bijdrage levert aan een betere dienstverlening.