maart 5, 2019

Herziening Stadscentrum/Dorpsstraat voorbarig en ongewenst

Een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad (34 voor, 3 tegen) ging deze week akkoord met de gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen ‘Stadscentrum/Dorpsstraat’ en ‘Stadscentrum-Zuid’ die […]
maart 5, 2019

Takkenroute definitief ingevoerd

De gemeenteraad heeft besloten dat de proef van afgelopen jaar een vervolg verdient. Vorig jaar werd op initiatief van de fractie van Zoetermeer Vooruit de gratis […]
november 27, 2018

Zoetermeer Vooruit tegen zwembad?

Laten we duidelijk zijn: Zoetermeer Vooruit is NIET tegen een nieuw zwembad. Maar…. je kunt het geld nu eenmaal maar één keer uitgeven en we vragen […]
november 6, 2018

Wijkpost wijkgericht

Tijdens het eerste gedeelte van het begrotingsdebat heeft Zoetermeer Vooruit moties ingediend. Eén motie gaat over “Wijkpost Wijkgericht”. Er zijn wijken in Zoetermeer waar geen fysieke […]
november 6, 2018

Zoetermeer, een dementievriendelijke gemeente

Als lokale en enige dementievriendelijke partij, vindt Zoetermeer Vooruit het belangrijk dat alle ambtenaren, maar ook het college, de burgemeester en onze collega commissie- en raadsleden […]
november 6, 2018

Zwembad met sporthal handhaven

Tegelijk met de bouw van het nieuwe zwembad wil het college het bestaande zwembad De Driesprong slopen. Aan De Driesprong zit echter een sporthal vast waar […]
november 6, 2018

Huishoudapp

Zoetermeer Vooruit maakt zich zorgen om mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen of een schuldenrisico lopen. De gemeente Utrecht blijkt daarvoor een pilot te zijn […]
november 6, 2018

Inventarisatie doelmatigheid jeugdzorg

De jeugdhulp resulteerde in 2018 tot een grote kostenoverschrijding en de besparingen die we als gemeente in gedachten hadden zijn ook niet gehaald. Toch schrikt Zoetermeer […]