In de maanden april en oktober is het iedere keer een uitdaging als de tuin gesnoeid moet worden. De groene bak met snoeiafval is na het werken in de tuin al snel vol. Omdat vrijwel alle tuineigenaren gelijktijdig de tuin onder handen nemen (in de snoeimaanden april en oktober) is het gebruiken van de bak van de buren ook geen optie. Om het zelf in je kofferbak te proppen en het bij het zelfbrengdepot te brengen is ook zo’n gedoe.

Wij vinden dat afval inzamelen leuk moet zijn en de inwoners van Zoetermeer mogen daar wat ons betreft best bij geholpen worden. Als de groene bak vol is en de rest van het groenafval wordt in de grijze bak gestopt, is dat ook niet goed voor het gescheiden inzamelen van afval.

Daarom hebben we het college opgedragen om te onderzoeken of het mogelijk is om snoeiafval aan te bieden in speciale afbreekbare zakken die gelijktijdig met de groene bak kunnen worden aangeboden in de maanden april en oktober en om te onderzoeken of het mogelijk is om snoeiafval te verzamelen in snoeiafvalkorven in oktober tegelijk met de bladkorven. Inmiddels is een extra takkenroute toegezegd door het college.