Draagt het college op

  • te onderzoeken of aansluiting bij operatie Steenbeek wenselijk is (zij gaan verder dan alleen “ruil je tegels in voor planten”).

  • te onderzoeken wat de kosten zouden zijn bij een actie “ruil je tegel in voor een plant” uitgaande van maximaal één tegel/plant per adres.

  • de raad voor het debat over de begroting van 2018 hierover te informeren.

Inmiddels is al eenmaal de actie geweest waarbij je een tegel in kon leveren en een plant kon uitzoeken om mee te nemen.