Zoetermeer Vooruit is over het algemeen tevreden over het onderwijsaanbod in de stad. Dat er vorig jaar een school is bestempeld tot zwak en deels zeer zwak doet pijn maar we gaan er vanuit dat al het mogelijk wordt gedaan om de school bij te staan in het verbeteren daarvan. Wat we ons wel afvragen is of het, in combinatie met de Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool, wellicht mogelijk is om ook een universiteit te verleiden om al dan niet met een ICT-gerelateerde opleiding naar het Dutch Innovation Park te komen.

Het college heeft toegezegd hier onderzoek naar te doen en contact te leggen met opleidingen.