Dan het klimaat, het groen en de natuur in de stad. Vorig jaar waren we bij een zogeheten watertafel van het Hoogheemraadschap Rijnland. Daar was van de gemeente Leiden tot op straat- en zelfs huisniveau te zien hoe hoog het water zou komen te staan bij bepaalde regenval. We weten allemaal dat we steeds vaker te maken zullen krijgen met extreme droogte en hevige hoosbuien. Zo’n klimaatkaart geeft dan een goed inzicht in knelpunten in de stad aan de hand waarvan je in kan schatten waar en of je daar iets aan moet doen. Zijn de toegangswegen naar het Lange Land Ziekenhuis bijvoorbeeld nog wel begaanbaar en stroomt de brandweerkazerne in het Stadshart niet vol? Daarom hebben we een motie ingediend om te onderzoeken wat het laten opstellen van een klimaatkaart voor Zoetermeer zou kosten en in overweging te nemen dit te laten maken.

Als het goed is wordt er momenteel druk aan de klimaatkaart gewerkt.