We ontvingen veel geluiden over de huidige Zoetermeerpas. Ouders vinden het jammer dat de pas voornamelijk kortingen biedt waardoor je zelf alsnog een bijdrage moet betalen. Een opgave die in sommige gevallen gewoon niet mogelijk is. Vooral het dagje pretpark of dierentuin wordt node gemist. Zoetermeer Vooruit heeft ervoor gepleit om minimaal één dagtocht op te nemen. Niet in de vorm van een kortingsbon maar een complete vergoeding en daarvoor hebben we een motie ingediend.

En daaraan gekoppeld was nog een tweede uitdaging. Hoe komt men uiteindelijk bij dat pretpark of die dierentuin? We hebben het college verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn om Zoetermeerpashouders gratis met het openbaar vervoer te laten reizen.

Draagt het college op

  • de cheque geen kortingsbon te laten zijn waar een eigen bijdrage bij wordt verlangd maar een complete vergoeding te laten zijn, zonder bijbetaling.

  • niet alleen alle kinderen met een ZoetermeerPas een cheque te geven maar het hele gezin, zodat de ouders of verzorgers ook mee kunnen.

  • te onderzoeken wat de kosten zouden zijn om Zoetermeerpashouders gratis met het OV te laten reizen, zoals bijvoorbeeld in Den Haag ook het geval is en de raad voor het debat over de begroting van 2018 hierover te informeren.