Stress speelt een grote belemmerende rol bij onder andere de bestrijding van armoede en schuldenproblematiek. Van armoede en schulden krijg je stress. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat stress je hersencapaciteit aantast. Door de stress zijn mensen gewoonweg niet in staat om rationeel te denken, niet in staat zich te concentreren en verliezen de zin in het leven. Je kunt dan niet meer plannen en je bent niet in staat om die stappen te zetten die nodig zijn om je uit deze situatie te halen. Help deze mensen dus eerst bewust te worden van de stress en de gevolgen zodat ze niet in deze negatieve spiraal blijven zitten van een hulpeloos en uitzichtloos bestaan. Help ze dan de stress aan te pakken. Pas als de stress weg is kun je plannen maken, kun je stappen ondernemen en kun je samen kijken hoe je de armoede of schulden te lijf kunt gaan.

We zijn er blij mee en trots op dat deze aanpak steeds meer wordt toegepast door de gemeente. Al zijn we er nog niet….