Tegelijk met de bouw van het nieuwe zwembad wil het college het bestaande zwembad De Driesprong slopen. Aan De Driesprong zit echter een sporthal vast waar mensen met een chronische aandoening of functiebeperking ook gebruik van maken. Al deze sportactiviteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een trainer, toezichthouders en een ambulanceverpleegkundige of een arts. Deze letten tegelijk op de zaal én het zwembad.

Het college heeft laten weten een aparte sporthal te willen laten bouwen voor deze mensen maar dan gaat de combinatie verloren. Dat is niet handig voor de organisatie, niet handig voor de sporters en kost de gemeenschap volgens Zoetermeer Vooruit ook onnodig meer geld. Vandaar dat we hebben opgeroepen om te onderzoeken of op de voorkeurslocatie van het nieuwe zwembad de mogelijkheid bestaat om een sporthal te integreren of te koppelen.