Zoetermeer Vooruit wil de lokale politiek toegankelijker maken voor de inwoners. Hiervoor gaan wij regelmatig (video)podcasts maken, waarin wij toelichten wat er in de gemeenteraad besproken en besloten wordt. Iedere maand wordt er in de podcast teruggeblikt op de belangrijkste beslissingen van de gemeenteraad en worden deze in heldere taal toegelicht.
Daarnaast wordt er ook Vooruit gekeken naar de aankomende vergaderingen, bijvoorbeeld over woningbouwplannen of veiligheidsmaatregelen. Inwoners kunnen dan alvast laten weten hoe zij over de onderwerpen denken. Input die wij mee kunnen nemen in de vergaderingen en besluitvorming.
Ook worden actuele onderwerpen uit de stad besproken, de raads- en commissieleden van Zoetermeer Vooruit worden aan u voorgesteld en zij leggen uit wat hun werk inhoudt.
De postcasts zijn vanaf woensdag 14 oktober maandelijks te vinden via het YouTubekanaal van Zoetermeer Vooruit en onze facebookpagina.
Een rechtstreekse link naar de eerste (video)podcast: https://www.youtube.com/watch?v=6E7y_5OAG98

Deze is echter pas op woensdag 14 oktober vanaf 17:45 uur te bekijken.