Als lokale en enige dementievriendelijke partij, vindt Zoetermeer Vooruit het belangrijk dat alle ambtenaren, maar ook het college, de burgemeester en onze collega commissie- en raadsleden wat van hun tijd investeren om de online cursus “Dementievriendelijk” te volgen.

We worden met elkaar allemaal ouder en de gemiddelde leeftijd van de Zoetermeerse inwoners stijgt ook. Tel daarbij op dat één op de vijf mensen dementie krijgt dan is de conclusie niet verwonderlijk dat steeds meer inwoners én organisaties in de gemeente dagelijks te maken kunnen krijgen met dementie.

Gemeenteambtenaren kunnen op allerlei manieren te maken krijgen met mensen die een vorm van dementie hebben. Denk aan de publieksbalie, aan de telefoon, bij de handhaving op straat maar ook bij het wmo-loket en bij het zelfbrengdepot. Het volgen van één van de online cursussen kost slechts 15 minuten maar zo ontstaat langzaam wel een gemeenschap waarin men mensen met dementie een handje toesteekt wanneer zij het zelf even niet weten.

Zoetermeer Vooruit heeft het college opgeroepen om de online cursus op te nemen in de beoordelingscyclus van de ambtenaren en ze op deze manier te verplichten de cursus te volgen.