Woonwagenstandplaatsen – stand van zaken

Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. De opvatting dat deze identiteit bescherming verdient, is in de laatste tien tot vijftien jaar ontwikkeld en bestendigd door verschillende internationaal- en Europeesrechtelijke verdragen, die de Nederlandse staat mede heeft ondertekend. In maart van dit jaar heeft Zoetermeer Vooruit technische vragen gesteld, en beantwoord gekregen, inzake het woonwagenbeleid van Zoetermeer. Daarin werd aangegeven dat vanwege de opheffing van de regio Haaglanden per 2015 “regionaal ingeschrevenen recent een brief hebben gekregen met de vraag of zij hun inschrijving willen omzetten naar een inschrijving voor Zoetermeer.” Inmiddels zijn we twee maanden verder en vonden we het tijd om de wethouder te vragen naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de wachtlijst, de nog beschikbare plaatsen en wanneer deze plaatsen toegewezen c.q. ingevuld gaan worden.

We kijken uit naar de reactie van het college.