Woningbouwprogramma Zoetermeer

Op 9 juni jl. stond het Woningbouwprogramma Zoetermeer op de agenda in de commissie Stad. Een week eerder stond het ook al op de agenda en ik vond het opvallend dat geen van de fracties zich vorige week uitsprak over woonwagenstandplaatsen, behalve de heer Van Dalen van de VVD die meldde dat er toch geen standplaatsen bij komen. Ik weet dat dat het huidige beleid is maar naar mijn mening wil dat niet zeggen dat plaatsen die door de gemeente nog niet zijn toegewezen maar waar mensen wel graag willen wonen, dan maar ingeruild kunnen worden voor reguliere woningbouw. Naar mijn informatie is er een behoorlijke wachtlijst én zijn er nog plekken onbenut. Invulling van deze plekken gaat waarschijnlijk bij lange na de vraag niet oplossen dus waarom niet meer standplaatsen realiseren? We houden toch ook rekening met andere soorten al dan niet sociale woningen.

In de woonvisie las ik dit: “Verschillende ontwikkelingen maken het beter afstemmen van de woningvoorraad op de specifieke behoeften van huishoudens tot een absolute must. Alleen dan kan Zoetermeer namelijk ook op de lange termijn een ‘gewilde’ woonstad blijven. Het gaat onder meer om de volgende ontwikkelingen. Op de eerste plaats het feit dat ‘gezinsstad’ Zoetermeer inmiddels – en steeds meer – een complete stad is met een keur aan doelgroepen, zoals: gezinnen, ouderen, jongeren, studenten, woonwagenbewoners, tweeverdieners, huishoudens met een fysieke en/of psychische beperking en sociaal kwetsbaren.” Daar worden ze dus wel genoemd.

Enige vorm van verdeling zoals het raadsvoorstel voorstelt? Oké, maar ik mis dus de woonwagenstandplaatsen. Ja dat komt later maar waarom niet meteen meenemen in de groeipotentie en afspraken daaromtrent?

Zoetermeer Vooruit hecht ook groot belang aan een maatschappij waarin burgers elkaar, meer dan nu vaak het geval is, ondersteunen en helpen. Samenlevingsvormen zoals kangoeroe-wonen, gemengd wonen (studenten, ouderen, mindervaliden tezamen), ouderen/levensloopbestendig wonen zien we als oplossingen voor de toekomst, vandaar ook onze schriftelijke vragen over het initiatief Buurtschap Paltelaan. Ik weet het, dit is meer een bouwvorm maar deze vormen worden ook niet genoemd in het Woningbouwprogramma.

Ik moet me nog eens goed in het woningbouwprogramma verdiepen of ik wellicht iets over het hoofd heb gezien maar anders kan Zoetermeer Vooruit niet instemmen met het voorliggende programma omdat het geen recht doet aan alle inwoners van de stad. Wel kondig ik alvast een amendement aan om naast de 10.000 nieuw te realiseren woningen, 0,3% woonwagenstandplaatsen te creëren.