• Groen. Het is heel belangrijk om onze groene wijken ook groen te houden. Het is dan wel nodig om het openbaar groen beter te onderhouden, zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft.

  • Onderhoud. De woonomgevingen moeten heel en schoon zijn. Dat vergt goed en regelmatig onderhoud.

  • Bouwen versus groen. Ruil niet al het groen in voor stenen. We hebben nog genoeg kantoren leeg staan die omgebouwd zouden kunnen worden tot woningen; doe die eerst.

  • Dichtslibbende woningmarkt. Op dit moment is er een tekort aan alle soorten woningen: jongeren, ouderen, starters en verpleeghuizen. De doorstroom is momenteel nog het belangrijkste. Doordat er geen doorstroom mogelijk is slibt de woningmarkt op alle fronten dicht.

  • Iedere wijk heeft recht op een wijktuin. Dit is belangrijk voor de kinderen in de wijk. De scholen kunnen er ook gebruik van maken en op die manier de kinderen groenbeleving bijbrengen en ervaring opdoen met planten, groenten en beestjes.

  • Hulp en informatie. In iedere wijk zou een soort huiskamer moeten zijn voor de sociale contacten, maar ook voor hulp en informatie. Een schoolgebouw zou daar een goede plaats voor kunnen zijn.

  • Wijkwinkelcentra zijn belangrijk in een wijk. Vooral voor ouderen en voor de snelle boodschappen. Belangrijk is dan wel dat het onderhoud goed is en dat er in ieder geval een supermarkt, wat verswinkels en een restaurantje zijn.

  • Is mooi niet goed genoeg? Een veel gehoorde kreet op dit moment in de raadzaal is “iconisch”. Bouw niet wat een projectontwikkelaar mooi vindt maar bouw wat nodig is. Geef niet onnodig veel geld uit aan de buitenkant van een gebouw. Gewoon mooi is goed genoeg. Er zijn andere zaken belangrijker.

  • Wijkrestaurants. In iedere wijk zou een wijkrestaurant moeten zijn. Dit is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.

  • Mijn wijk. Betrek inwoners bij de ontwikkeling en inrichting van hun wijk. Het is niet fijn als er ineens een flatgebouw, appartementencomplex, speeltuin of iets anders gebouwd wordt in je directe omgeving waar je niets van weet. Ga als gemeente in goed overleg met de mensen bepalen wat er mogelijk en wenselijk is. Zo voorkom je problemen achteraf en voorkom je dat de mensen zich niet gehoord voelen. Dat er soms geen ontkomen aan is, dat snapt iedereen wel maar heb het er in ieder geval met elkaar over; kleine aanpassingen kunnen soms een groot verschil maken.