Raadsleden waren uitgenodigd om op woensdag 21 september een kijkje te komen nemen in het Politie Regionaal Service Centrum de Yp waar de veiligheidsregio Haaglanden haar onderkomen heeft. We kregen informatie over de brandweer, politie en ambulancediensten in onze regio. Iedere dienst had wel een bijzondere uitspraak. Zo is de brandweer er voor ‘het bieden van hulp en hoop’. Ze doen meer dan brandjes blussen.

  • Brand voorkomen, beperken en bestrijden.
  • Gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen beperken en bestrijden.
  • Andere overheden en organisaties adviseren over brandweerzorg, brandbestrijding en brandpreventie.
  • Ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen, beperken en bestrijden.

De politie is er voor ‘het handhaven van de rechtsorde en het bieden van hulp aan hen die hulp behoeven’.

  • Politietoezicht.
  • Preventieadvies.
  • Afhandeling van verkeersproblemen.
  • Eenvoudig recherchewerk.
  • Verlenen van hulp.
  • Het handhaven van wetten en regels.

De centrale meldkamer is er ook gevestigd. Indrukwekkend om al die mensen te zien die de telefoon opnemen als het alarmnummer 112 wordt gebeld. In 2011 is deze meldkamer geopend en sindsdien is het licht er nooit meer uitgegaan.