Op dinsdag 21 januari 2020 hadden wij een inloopavond georganiseerd om te spreken over mogelijke oplossingen voor de vuurwerkoverlast die door inwoners wordt ervaren. De opkomst was boven verwachting groot en er werden mooie ervaringen gedeeld en ideeën aangedragen. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken, meedoen en het delen van kennis en persoonlijke verhalen. Wij hebben weer iets om mee aan de slag te gaan. Wordt vervolgd!