Verontrustende berichten over woonwagenstandplaatsen

Vanuit de samenleving bereiken ons verontrustende berichten met betrekking tot woonwagenstandplaatsen en de toewijzing daarvan. Alle Zoetermeerders mogen er vanuit gaan dat Zoetermeer Vooruit voor hun belangen op zal komen. En nee, ook wij kunnen niet ieders wensen vervullen maar we zetten ons met hart en ziel in tegen onrecht en voor gezond verstand. Vandaar ook onze betrokkenheid bij deze inwoners die net als andere inwoners recht hebben op fijn wonen in onze mooie stad.

Dat was voor ons aanleiding om schriftelijke vragen in te dienen bij het college