• ZoRo. Al sinds 1992 wordt gesproken over de Zoetermeer-Rotterdam lijn. Nog steeds is die verbinding er niet. Als stad hebben we er wel belang bij dat deze verbinding er snel komt. Niet alleen om naar Rotterdam te gaan maar ook om de Rotterdamse inwoners naar Zoetermeer te brengen. Dit scheelt ook weer verkeer op de toch al drukke weg.

  • Randstadrail. De Randstadrail doortrekken naar station Lansingerland-Zoetermeer met een stop in het Burgemeester Van Tuyllpark zou ideaal zijn vanwege de vele sport en recreatie voorzieningen in het park.

  • Fietsen in de Dorpsstraat. Sta fietsen in de Dorpsstraat toe op dezelfde tijden als in het Stadshart is toegestaan. Nu is het te vaak onduidelijk en verwarrend.

  • Fietsen en mobiel gaan niet samen. Duidelijk en regelmatige voorlichting op scholen over dit thema is nodig.

  • Vervoer. Er wordt veel gebruik gemaakt van doelgroepenvervoer. Hier wordt door verschillende organisaties invulling aan gegeven. Een coördinatiepunt zou dit beter kunnen stroomlijnen en doeltreffender in kunnen zetten.