• Cameratoezicht alleen is niet voldoende. Camera’s kunnen preventief werken. Camera’s kunnen ook daadwerkelijk misdrijven helpen oplossen door daders in beeld te brengen. Maar het valt of staat met de opvolging.

  • Buurtvaders. De inzet van allochtone buurtvaders in de wijken schijnt succesvol te zijn. Voeg hier ook autochtone buurtvaders aan toe om het bereik te vergroten en discriminatie een halt te roepen.

  • Meer handhavers. Om bijvoorbeeld de door camera’s vastgelegde misdadigers op te sporen zijn meer handhavers nodig. Ook de kleine vergrijpen die veel irritatie opleveren, zoals bijvoorbeeld de hondenpoep, zouden vaker en strenger opgevolgd of voorkomen moeten worden. Dat kan door extra handhavers. Alles dichttimmeren met regels en overal meteen boetes voor uitdelen is niet wenselijk.

  • Uitbreiding WAS-teams. De teams van Wijk en Agent Samen doen goed werk. Zij signaleren en hebben korte lijntjes in geval van calamiteiten.

  • Beveiliging. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.

  • Video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking maar ook in het kader van algehele veiligheid.