Zoetermeer Vooruit kijkt graag naar kansen en mogelijkheden. In dat kader hebben wij (al in maart 2019) gemeend ons te moeten buigen over de ontwikkeling van en in het Burgemeester Van Tuyllpark. Een park dat we graag om willen dopen naar het: Van Tuyll familiesportpark.
Wij zagen toen namelijk al een flink aantal mogelijkheden om het Van Tuyllpark tot een groots park te maken waar iedereen graag komt en actief bezig kan zijn en dat hebben we toen al in een vergadering aan de raad gepresenteerd.

Nu (6 april 2023) zijn omwonenden van het Van Tuylpark door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst over de plannen voor het Van Tuyllpark en een aantal bedrijventerreinen in Zoetermeer. De gemeente wil dat het Van Tuyllpark ook in de toekomst een prettige plek is voor de inwoners van Zoetermeer. Daarom is de gemeente bezig met een toekomstvisie. Ook voor de bedrijventerreinen Rokkehage, Hoornerhage en Zoeterhage wordt gekeken naar de inrichting voor de toekomst. 

De afgelopen maanden konden inwoners en bedrijven laten weten hoe zij vinden dat het Van Tuyllpark en de bedrijventerreinen er in de toekomst uit moeten zien. Op basis van alle reacties zijn bouwstenen voor een mogelijke toekomstvisie uitgewerkt. Omwonenden konden hierover in gesprek gaan: welke bouwstenen spreken wel aan en welke niet? De reacties zal de gemeente meenemen in de uitwerking van een voorkeursmodel. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over dit voorkeursmodel. 

De bouwstenen waren in twee groepen verdeeld. Eén groep met de naam Clusters die er vanuit gaat dat de gebieden met een duidelijk eigen profiel (park, industrie) blijven bestaan en één met de naam Parkmix die uitgaat van een vergroting van het Van Tuyllpark door het integreren cq verbinden van de industrieterreinen met het park dat kleinschalige woningbouw toelaat en zich verder vooral richt op sport. Door middel van stickers met verschillende symbolen kon worden aangegeven welk van de 19 verschillende geformuleerde bouwstenen je wenselijk vindt, belangrijk vindt, of welke van jou weg mag. We zijn erg benieuwd wat er uit gaat komen en in hoeverre dit afwijkt van de visie die wij zelf in 2019 hebben neergelegd.