Zoetermeer Vooruit zet zich al sinds 2018 in voor studieruimte voor studenten. Er heeft eerder een proef plaatsgevonden in de raadzaal waar toendertijd gretig gebruik van is gemaakt. Door de coronaperiode is deze mogelijkheid gestopt. Gelukkig is daarna de draad weer opgepakt en is de zoektocht naar geschikte (stille) studieruimte weer in gang gezet.

Het college heeft ervoor gekozen om de studenten een plek te bieden in Gymworld. Op zich een mooi gebaar maar naar de mening van Zoetermeer Vooruit is dit niet perfect. Sepehr Mohammadian, raadslid namens Zoetermeer Vooruit en zelf student licht toe: “Er is een aantal beperkingen wat maakt dat we de studenten liever in het Stadhuis zouden willen laten studeren. Om te beginnen is voor het Stadhuis geen extra investering nodig. Daarbij is het Stadhuis veel vaker te gebruiken dan Gymworld, studenten hebben de bibliotheek binnen handbereik én het Stadhuis is centraal gelegen in de stad. Gymworld zal slechts 2 avonden in de week beschikbaar zijn en 1 dag in het weekend. En er is ook nog geen toezicht en geen internet waardoor er flink geïnvesteerd moet worden: in totaal € 40.000, terwijl het college tegelijkertijd aan heeft gegeven dat daar eigenlijk geen geld voor is.”

Uiteindelijk heeft Zoetermeer Vooruit besloten tóch met het voorstel in te stemmen omdat dat altijd beter is dan de studenten niets te bieden. Maar dat zij daar niet echt blij mee is hoeft geen nadere uitleg.