In februari van dit jaar sprak Zoetermeer Vooruit commissielid Sepehr Mohammadian (digitaal) met burgemeester Bezuijen over een scholierenrechtbank voor Zoetermeer. Een initiatief om jongeren actief te betrekken bij recht en rechtvaardigheid in onze samenleving. Een scholierenrechtbank ziet er uit als een echte rechtbank, waarbij jongeren zelf de rol van advocaat en de rechter innemen. Waarbij jongeren op school, met ondersteuning van leraren, politie, OM, bureau Halt en natuurlijk de gemeente (leerplichtambtenaar) conflicten op school (maar ook in de wijk) zelf oplossen. De afdoening hierbij is gericht op herstel van alle partijen.

Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan overtredingen met een zekere impact op hun directe omgeving (te denken valt aan knokpartijtjes, diefstal van een OV-kaart of kleine diefstal uit een supermarkt), krijgen de kans zich eerst te verantwoorden voor een door leeftijdsgenoten bemenste scholierenrechtbank teneinde te voorkomen dat zij meteen in het strafrechtelijke circuit belanden. “Dit mechanisme zal misschien niet direct bijdragen aan het afnemen van zware criminaliteit maar het draagt zeker bij aan het opvoeden van jongeren doordat zij elkaar ter verantwoording roepen en het gesprek aangaan over wat wel en wat niet onder normaal gedrag valt”, verklaart fractievoorzitter Juliette Meurs in de raadsvergadering.

In Zoetermeer waren eerder meerdere scholen van het voortgezet onderwijs enthousiast. Men was zich al aan het voorbereiden op de komst van zo’n rechtbank. Op het laatste moment bleek de toenmalige burgemeester hierop tegen en vervolgens is er niets meer gebeurt. Vandaar dat Zoetermeer Vooruit in februari van dit jaar, met een inmiddels volgende burgemeester, weer het gesprek is gestart over dit initiatief en het heeft aangehaald tijdens de bespreking van het Integraal Veiligheidsbeleid op 12 juli 2021.