• De communicatie van de gemeente moet nog laagdrempeliger. Eenvoudiger taalgebruik én op meer plaatsen voorhanden.

  • De wereld om ons heen verandert. De gemeente moet daarin mee veranderen. Meer denken vanuit de inwoners. Niet alleen meer inspraak en samenspraak maar ook meer servicegericht. Bijvoorbeeld de service om een rijbewijs, id-bewijs of paspoort bij de mensen thuis te bezorgen. Het hoeft allemaal niet veel te kosten; het helpt weer iemand aan werk.

  • Rol wijkwethouder. Voorheen had de wijkwethouder een spreekuur in de wijk. Dit is afgeschaft omdat de mening bestond dat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Navraag leert echter dat de insteek van de spreekuren niet uitnodigend waren om naartoe te komen. De wijkwethouder zou gewoon weer de wijk in moeten om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Ook is het een mooi moment voor de wethouder om in gesprek te gaan met de ambtenaren die daar werken en hun haarvaten in de wijk hebben om te vernemen wat er leeft en speelt in de wijk.

  • Huiskamer. Open in de wijken een soort huiskamer waar mensen terecht kunnen met vragen en voor hulp en een kopje koffie voor de sociale contacten.

  • De communicatie met de gemeente laat te wensen over; men zou sneller en beter kunnen reageren. Zo is er geen mailadres meer op de website vermeld waar mensen naartoe kunnen mailen. Terugbelnotities worden vaak niet opgevolgd. Dit draagt niet bij aan de indruk van een betrouwbare overheid. Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.

  • Zoetermeerse ambtenaren. Het blijkt dat er in Zoetermeer veel ambtenaren werken van buiten de stad. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.