Vandaag heeft de gemeenteraad een alternatieve ontsluitingsweg van Nutricia goedgekeurd. Zoetermeer Vooruit is er echter niet van overtuigd dat de gekozen route de beste route is, maar we moeten iets doen. De huidige route over de Stationsstraat en de Karel Doormanlaan is gevaarlijk en onwenselijk. Wij hebben er wel op gewezen dat er met deze nieuwe voorgestelde route nog steeds gevaarlijke situaties tussen fietsers en vrachtverkeer bestaan. Maar omdat we iets moeten doen, en omdat het door ons voorgestelde alternatief linksaf door de Eerste Stationsstraat naar de Zuidweg niet mogelijk of wenselijk blijkt te zijn, hebben we ingestemd met het raadsvoorstel met de oproep om alstublieft het fietstunneltje in de bocht bij de voormalige gevangenis af te sluiten voordat daar ongelukken gebeuren. We wensen Esmee en haar familie alle geluk en een spoedig herstel toe. “Dit mag nooit meer iemand overkomen”. Actiegroep HET IS GENOEG! Stop vrachtverkeer!    #Omdathetanderskan