• Speciaal onderwijs. Onderwijs voor iedereen, op elk niveau. Het is echter onmogelijk om voor alle onderwijsbehoeften te voorzien in onze eigen stad. Het streven moet wel zijn om zoveel mogelijk opleidingen te interesseren om zich in onze stad te vestigen om zo in de verschillende onderwijsbehoeften te voorzien.

  • Flexibiliteit. Geef 5 spijbeldagen zodat ouders wat vrijer zijn in vakanties/noodsituaties zonder onnodig ziekmelden van de kinderen.

  • Onderwijs en geloof. Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht aan alle bestaande levensbeschouwingen te besteden; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.

  • Veilige omgeving. Een school moet een veilige omgeving zijn; zowel binnen als buiten. Schoolpleinen zouden ook buiten schooltijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen uit de omgeving. Zorg eventueel met camera’s voor de veiligheid en preventie van vernielingen.

  • Fietsroutes naar school moeten veilig en overzichtelijk zijn.

  • Auto overlast. Probeer zoveel mogelijk Kiss and Ride plekken rondom scholen te creëren zodat ouders hun kinderen veilig bij school af kunnen zetten zonder dat het gevaarlijke situaties in de hand werkt.

  • Drugs op school. Er moet streng gehandhaafd worden als er sprake is van drugs in of rond de school. Ook voorlichting van de gevaren is erg belangrijk.

  • Pesten op school is en blijft een belangrijk onderwerp voor voorlichting.

  • Voorlichting. Er worden reeds goede workshops gegeven over onderwerpen als radicalisering en cyberpesten. Dit moet door gaan en als er nieuwe actuele thema’s zijn zou daar ook op deze wijze bewustwording voor gekweekt kunnen worden.