• Gescheiden afval. Afval scheiden is duurder dan afval niet-gescheiden inleveren. Bij de afvalverwerker is het al technisch mogelijk om al het afval daar te scheiden. Afvalscheiding is een mooi gebaar maar het heeft nogal wat nadelige consequenties. In de eerste plaats moet er na het gescheiden ophalen altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er alsnog ‘verkeerd’ afval tussen zit. Dat moet de gemeente alsnog betalen. Afval scheiden betekent ook meer bakken in de tuin of meer afvalbakken in je keuken. En het betekent meer afvalcontainers in de wijken die op hun beurt ook weer apart leeggehaald moeten worden. Al met al klinkt het mooi en nobel maar is het voor de gemeente duurder.

  • Windmolens. We zijn voor duurzame energie maar windmolens leveren slagschaduw en lawaai op als je er in de buurt woont. We zien bijvoorbeeld liever geluidsschermen van zonnepanelen of andere creatieve oplossingen.

  • Takkenroute. In het voorjaar en najaar maken de inwoners met een tuin, hun tuin op orde. Hier komt vaak veel snoeiafval vanaf. Deze zou apart opgehaald kunnen worden door de gemeente zodat deze gescheiden wordt aangeleverd én de inwoners zelf niet met die takkenbossen in de auto gepropt naar de stort moeten rijden.

  • Tegels voor plant. Omdat we met klimaatveranderingen te maken hebben, hebben we ook last van tuinen die vol worden gelegd met tegels; het regenwater kan dan niet weg. Daarom is er een actie geweest waarbij je een tuintegel in kon ruilen voor een plant. Deze actie zou herhaald kunnen worden. Belangrijk is dan wel dat het breder gecommuniceerd wordt want nu was het bij veel inwoners niet bekend.

  • Regenton. Alle inwoners zouden korting moeten krijgen voor de aanschaf van een regenton. Dit zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken voor onze plantjes.

  • Gemeentelijk vervoer elektrisch. Zowel de vrachtwagens als het personenvervoer zou elektrisch moeten worden uitgevoerd. Dus voor de wethouders alleen een taxi bestellen die elektrisch rijdt en de vuilniswagens en dergelijke ook langzaam aan vervangen door elektrisch.

  • Straatverlichting. Vervang de straatverlichting door groene LED verlichting. Groene LED verlichting is vriendelijker voor de omgeving. Het geeft minder lichthinder, is beter voor flora en fauna, minder hinderlijk voor de buren en goed voor de beveiligingssurveillant.