De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Hij is daarmee de opvolger van Charlie Aptroot, die op 31 maart 2020 met vervroegd pensioen ging.

De heer M.J. (Michel) Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT)

Zoetermeer staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen en uitdagingen. En na de vaststelling van de profielschets komt daar de komende tijd ook nog eens het effect van de coronacrisis bovenop. Scherpe en duidelijke keuzes met en voor inwoners, bedrijven en instellingen zijn dan ook noodzakelijk. “Hierbij staat samenspel onder aanvoering van een burgemeester, die snel en vaardig weet om te gaan met alle rollen van het ambt, voorop”, zo vertelt Jordy Boerboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie. “Een burgemeester met een uitstekend gevoel voor communicatie. Iemand die inzet op samenwerking en het meenemen van mensen. Maar bovenal een gebalanceerde eerste burger die met zichtbaar enthousiasme klaar staat voor Zoetermeer en de Zoetermeerders.”

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 11 kandidaten op de vacature gereageerd. In de besloten raadsvergadering van 18 juni heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Michel Bezuijen als eerste kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester per 1 oktober 2020 wordt benoemd. Tot de installatie blijft burgemeester Jan Pieter Lokker de taken waarnemen.

Zoetermeer Vooruit heet de heer Bezuijen van harte welkom in onze mooie stad.