John van der Velden,

John is gemeenteambtenaar bij een 100+ gemeente. Bij deze gemeente adviseert hij op het gebied van vergunningen, bouwen en ruimtelijke ordening. Hij is vader van twee prachtige zoons.

In zijn vrije tijd gaat hij graag naar een voetbal- of ijshockeywedstrijd kijken. Hij is erg betrokken in de medezeggenschap, zo maakt John deel uit van de medezeggenschapsraad van een basisschool en een middelbare school in Zoetermeer en vervult hij een rol bij de ondernemingsraad van zijn werkgever.

John omschrijft zichzelf als een persoon die betrokken is, luistert, maar ook graag zijn mening geeft.

John gebruikt graag meerdere gevleugelde uitdrukkingen, zoals “in het land der blinden is √©√©noog koning” en “zonder wrijving geen glans”.