De jeugdhulp resulteerde in 2018 tot een grote kostenoverschrijding en de besparingen die we als gemeente in gedachten hadden zijn ook niet gehaald. Toch schrikt Zoetermeer Vooruit iedere keer van de roep om de kosten voor de jeugdzorg toch vooral te beperken. We realiseren ons terdege dat de kosten het budget ruim overschrijden maar we willen toch voorop stellen om vooral goede en volledige zorg aan onze jeugd te verlenen. Hoe specialistisch en kostbaar die ook is. We blijven van mening dat het goed is om hier met een andere bril naar te kijken.

De gemeente Midden-Groningen heeft zo’n ‘andere bril’ gevonden. Zij hebben besloten de gezinnen die het meeste beslag leggen op het budget voor jeugdzorg grondig door te lichten om samen met de gezinnen een nieuw plan voor zorg op te stellen. De gemeente verwacht daardoor de kostenstijging van de jeugdhulp te beteugelen en meer passende hulp te verlenen door inzicht in de effectiviteit van de geboden hulp.

Omdat Zoetermeer Vooruit van mening is dat de raad samen met het college voor de opgave staat om oplossingen te zoeken om de kosten beter onder controle te krijgen, hebben we het college opgedragen om contact op te nemen met Midden-Groningen om meer over hun aanpak en de uitkomsten te weten te komen.