Omdat we geen valse beloften willen doen en omdat we van mening zijn dat het Anders kan, hebben we geen verkiezingsprogramma maar een Inspiratiedocument opgesteld. Een document met uitgangspunten die wij hanteren en die wij goed achten voor Zoetermeer. Een aantal van die punten komen in dit filmpje voorbij.