Horecavisie – moet dat nu?

Op 15 mei is in een commissievergadering voornamelijk gediscussieerd over de Horecavisie. De mening van het college en de hoofdlijnen zijn in dit document wel terug te vinden maar de vertaalslag naar beleid ontbreekt nog. Voor Zoetermeer Vooruit zijn de twee belangrijkste vragen op dit moment:

  1. 1. In de visie wordt de relatie tot allerlei uitkomsten van onderzoeken, wetgeving en dergelijke genoemd die later in 2017 verwacht worden (zoals de evaluatie van de Drank- en Horecawet, visie Dobbegebied, al dan niet een HOM in de stad, nieuwe beleidsvisie verblijfsrecreatie die moet worden opgesteld). Waarom moeten we dan nu een horecavisie vaststellen? Dan kunnen we toch beter wachten tot eind 2017 of begin 2018. Wie heeft er baat bij om dat nu vast te stellen?
  2. 2. Het college wil meer wijkrestaurants maar de huidige twee restaurants worden met sluiting bedreigd. Hoe denkt het college dan een uitbreiding van het aantal wijkrestaurants te bekostigen cq hoe denkt men dat dan te realiseren?

Verder lijkt het ons onzinnig om het te hebben over specifieke regels voor horecavoorzieningen in de Holland Outlet Mall omdat de beslissing dat die er gaat komen helemaal nog niet is genomen. (Zoetermeer Vooruit is geen voorstander van de HOM.) Ook zijn wij van mening dat het nogmaals voeren van een pilot voor huiskamerrestaurants niet veel nut heeft. Huiskamerrestaurants dragen niet bij aan bruis, er is lastig toezicht op te houden laat staan te handhaven en ze zijn oneerlijke concurrentie voor restaurants. Een reeds uitgevoerde pilot bleek praktisch onuitvoerbaar dus waarom dan nog meer geld en energie in een tweede pilot stoppen.

De discussie was zodanig dat we hebben besloten onze vragen allemaal nogmaals per mail aan de wethouder te sturen. Het was de bedoeling om op 23 mei verder te spreken over de Horecavisie maar het college heeft te kennen gegeven langer de tijd nodig te hebben om alle vragen te beantwoorden. Wordt vervolgd dus.