Het sportcomplex Gymworld is conform planning op 13 juli 2020 opgeleverd aan de gemeente. Twee van de vier beoogde hoofdgebruikers van Gymworld (CGV Zoetermeer en Pro Patria) hebben aan de gemeente te kennen gegeven dat zij niet kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de intentie(raam)overeenkomst van 22 oktober 2018.

Zoetermeer Vooruit is onthutst over dit gegeven. Dit was haar al eerder bekend maar er zat tot 21 september geheimhouding op deze informatie waardoor we er niets over mochten communiceren. Op 29 januari 2018 is in de gemeenteraad gestemd over een investering van ruim 10 miljoen euro voor Gymworld. Dit is wat Zoetermeer Vooruit toen heeft gezegd” “Het gaat om veel geld, maar heeft de raad überhaupt een keus? We kunnen bijna niet anders. Alhoewel, er is altijd een weg terug. Maar moeten we beide verenigingen die samen goed op weg zijn om vooruit te komen de kans ontnemen om samen te gaan werken in Gymworld en de mogelijkheid een talentopleidingscentrum te worden, ontnemen? We vinden dat nogal wat.” Dat was voor ons de reden om toch in te stemmen, ondanks dat we onze bedenkingen hadden over een zo’n grote uitgave. Nu blijkt echter dat de verenigingen niet tot overeenstemming zijn gekomen. We vragen ons af welke, al dan niet creatieve, oplossing de wethouder heeft bedacht om deze financiële aderlating op te vangen? Pro Patria stond wel vol trots op de foto met de opening. Wij wisten toen al dat dit de gemeente geld zou gaan kosten en dat wisten zij ook. Heel pijnlijk en we mochten er op dat moment niets over zeggen.

In een memo van het college (gedateerd 28 juli 2020 en gepubliceerd op 21 september 2020) staat te lezen dat naar aanleiding van de huidige situatie wordt gezocht naar een alternatieve invulling voor de exploitatie van Gymworld. We wachten het in spanning af en hopen dat dit niet weer een grote iconische misser van onze stad gaat worden.