We hebben de VVD als formateur uitgedaagd om het eens anders te doen en te gaan voor een raadsbreed gedragen akkoord zonder te spreken, denken en handelen in coalitie en oppositie, opdat ieder goed voorstel van welke fractie dan ook, eerlijk op zijn waarde, wenselijkheid en haalbaarheid beoordeeld en afgewogen wordt, zonder gebonden te zijn aan eerder gemaakte afspraken. Dát is naar onze mening het meest democratische proces dat we onze inwoners én elkaar als raadsleden kunnen bieden. We zijn benieuwd naar de uitkomst.

Omdat het anders kan!