In een memo van het college van 16 november jl. staat te lezen:
“Ook dit jaar wordt in opdracht van het college een jongerenfeest in het Silverdome georganiseerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren faciliteert het college dit jaar geen busvervoer van en naar het feest. De reden hiervoor is het feit dat het busvervoer veel inzet vraagt van de particuliere beveiliging. Gezien de krappe arbeidsmarkt is ervoor gekozen dat deze beveiligers harder nodig zijn als extra ogen en oren in de wijk. Naar verwachting trekt het jongerenfeest 2.500 bezoekers in de leeftijd 16 tot 22 jaar.”
Zoetermeer Vooruit betreurt dit besluit. Raadslid Sepehr Mohammadian legt uit waarom. “Het gaat om de aantrekkelijkheid, veiligheid en de verkeersstroom.” Volgens Zoetermeer Vooruit bevordert het busvervoer het jongerenfeest en de aantrekkelijkheid van de stad Zoetermeer onder jongeren. In voorgaande jaren maakten tussen de 800 tot 900 jongeren gebruik van de drie ingezette touringcars. “De gemeente Zoetermeer is mede-verantwoordelijk voor de veiligheid van de jongeren”, aldus Mohammadian. Zoetermeer Vooruit heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en maakt zich daarnaast ook zorgen om de verkeersstroom die zal ontstaan. Als de bussen niet rijden zullen veel jongeren met auto’s worden afgezet bij en opgehaald van het feest.
De reden waarom het college het busvervoer niet faciliteert, is dus omdat het busvervoer veel inzet vraagt van particuliere beveiliging. Navraag leert echter dat het voor de bussen om acht beveiligers zou gaan. Met de 60 particuliere beveiligers die worden ingezet heeft het college ervoor gekozen deze allemaal in te zetten als extra ogen en oren in de wijk. Tegelijkertijd is de verwachting dat het jongerenfeest 2.500 jongeren zal trekken. Wat Zoetermeer Vooruit betreft zou veilig busvervoer voor onze jongeren dan ook prioriteit moeten hebben.