Vanaf het begin af aan heeft Zoetermeer Vooruit zich zorgen gemaakt over de kosten van het nieuw te bouwen zwembad in het Van Tuyllsportpark en de, door het college en de raad daaraan gekoppelde, sloop van sporthal De Driesprong.

In een memo, gedateerd 29 juli 2020 informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent Sporthal Driesprong. Hierin valt het verontrustende bericht te lezen dat “Bij de behandeling van de perspectiefnota was beoogd om meer capaciteit vrij te maken voor het ontwikkelen van een visie. Helaas is de capaciteitsaanvraag hiervoor, door het beleidsarme karakter van de perspectiefnota, doorgeschoven naar het begrotingsdebat. Hierdoor kan niet van start worden gegaan met de visievorming en ligt de ontwikkeling van een nieuwe sporthal, ter vervanging van de sportzaal in de Driesprong stil. Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het project binnen de huidige financiële kaders wordt uitgevoerd.”

Zoetermeer Vooruit heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over wat het college van plan is met sporthal De Driesprong. Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch licht toe: “We willen van het college weten of ze niet eerder kon melden dat de ontwikkelingen van de nieuwe sporthal zijn stilgelegd. Ook hebben we gevraagd of het college kan garanderen dat er minimaal gelijkwaardige sportaccommodatie klaar is voor gebruik, voor alle verenigingen en scholen die momenteel gebruik maken van sporthal en zwembad De Driesprong, voordat de huidige accommodatie gesloopt wordt en of het college kan garanderen dat de huidige gebruikers het Burgemeester Vernèdepark geen (negatieve) gevolgen gaan ondervinden van deze nieuwe accommodatie. Een ander punt is de samenspraak. We maken ons er hard voor dat de gemeente de huidige gebruikers van het Burgemeester Vernèdepark, de gebruikers van De Driesprong én de omwonenden vroegtijdig betrokken worden bij eventuele plannen”.

Het college heeft formeel 30 dagen de tijd om met een reactie te komen.

#Omdathetanderskan