• Verspilling. Op verschillende vlakken wordt er nog veel verspild binnen de gemeente terwijl er voor andere zaken geen geld is.

  • Op de wijkpost kun je gratis zakjes ophalen voor hondenpoep. Waarom?

  • Fouten door (onder)aannemers worden door de gemeente betaald. Waarom? Voer een betere controle uit op uitvoering door eigen personeel, inhuur én uitbesteed werk.

  • De reparatie van bijvoorbeeld een scootmobiel is vaak duurder dan de aanschaf van een nieuwe. Waarom wordt daar niet naar gekeken?

 • Geef geen onnodig geld uit maar inventariseer eerst de alternatieven.

 • Ieder kind op schoolreisje. Het beschikbare subsidiegeld wordt verdeeld naar de verhouding van het totaal aantal leerlingen op een school. Per school is er een standaard minimum bedrag beschikbaar. Waarom wordt niet gekeken naar de behoefte per school?

 • Voor wie? Ga niet mee in grote prestigeprojecten voor een kleine doelgroep met een groot financieel risico voor de gemeente.

 • Steun. Zoek zoveel mogelijk steun bij regionale, landelijke en Europese fondsen.

 • Belastingen mogen niet hoger zijn dan kostendekkend.