We zijn blij te kunnen melden dat, na lang aandringen, Zoetermeer sinds maandag 2 maart jl. (eindelijk) een daklozenpunt heeft waar mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, geholpen kunnen worden.

Zoetermeer telt ongeveer 180 tot 220 dak- of thuislozen. Als iemand dak- of thuisloos is of dreigt te worden, lijkt de situatie uitzichtloos. Er komt veel op iemand af. Een oplossing vinden is dan lastig. Voor die eerste belangrijke stap heeft de gemeente Zoetermeer nu een Daklozenpunt.
Zoetermeerders die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, kunnen een afspraak maken met het Daklozenpunt. Een medewerker helpt dan bijvoorbeeld met het regelen van een briefadres, een warme overdracht naar het daklozenloket in Den Haag, geeft een HTM-kaartje als dit te duur is of geeft tips bij het zoeken naar een huis.
De opvang en hulp voor dak- en thuislozen is in Nederland verdeeld over regio’s, die deze centraal regelen. Voor Zoetermeer is dat het Daklozenloket in Den Haag. In Den Haag is ook de (nood)opvang. Hier kunnen daklozen slapen, eten en zich opfrissen. Daar zijn ook professionele hulpverleners voor zorg en begeleiding.
Een afspraak maken met het Daklozenpunt kan via www.zoetermeer.nl/daklozenpunt of via telefoonnummer 14 079. Lukt dit niet? Dan kan er een afspraak gemaakt worden aan de balie van het Werkplein aan het Zuidwaarts 9 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.