Eén van de moties die Zoetermeer Vooruit heeft ingediend tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 gaat over het vergunningsvrij uitvoeren van bouwwerken en dakkapellen. Zoetermeer Vooruit is erg benieuwd naar de impact als we het bouwen van zulke werken vergunningsvrij zouden maken.

Er zijn namelijk al voldoende “spelregels” waar je je aan moet houden om deze bouwwerken vergunningsvrij uit te kunnen voeren. De dakkapellen worden nu met een zogenaamde flitsvergunning verleend en voor kleine bouwwerken met een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit zorgt voor extra inzet van ambtenaren en komt de dienstverlening naar de inwoners niet te goede. We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.