Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre heeft door de gemeenteraad budget gekregen om te starten met 5 lokalen in de Carry van Bruggenhove waar een schoolgebouw leeg staat.

In ons Inspiratiedocument (https://zoetermeervooruit.nl/inspiratiedocument/) staat te lezen dat Zoetermeer Vooruit van mening is dat onderwijs niet gebaseerd zou moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. we vinden het wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht aan ALLE bestaande levensbeschouwingen te besteden; dat zorgt voor begrip en wederzijds respect. Aangezien iedere nieuwe school wettelijk recht heeft op budget voor de eerste inrichting en lesmaterialen, hebben we wel voor dit raadsvoorstel ingestemd.