“De wijk Palenstein is sterk in ontwikkeling. Waar eerste grote galerijflats stonden komen nu woningen en appartementen. De Goede Woning en Vidomes hebben plannen om in drie deelgebieden in Palenstein woningen en appartementen te bouwen. De plannen zijn nog globaal, maar we nodigen u alvast uit de tekeningen te bekijken en erop te reageren.”

 De paragraaf hierboven is informatie die omwonenden van de betreffende gebieden in Palenstein van de gemeente Zoetermeer hebben ontvangen. Fijn dat inwoners alvast een mogelijkheid geboden wordt om naar plannen te kijken en een reactie te geven, maar dit is niet wat Zoetermeer Vooruit verstaat onder samenspraak. Op de informatiesite (Doemee.Zoetermeer.nl) staat te lezen dat: “De samenspraak heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van de bouwplannen van deelgebied C, D en G in de omgeving en het beperken van overlast voor omwonenden tijdens en na de bouw. Met de reacties, wensen en informatie uit de buurt wordt in het verdere proces van planvorming, in overleg met de initiatiefnemers, waar mogelijk rekening gehouden.” De reacties worden gebundeld en vastgesteld en daarmee lijkt de kous af. Zoetermeer Vooruit vindt het belangrijk dat er duidelijke informatie verstrekt wordt. Dat mensen meegenomen worden in wat er nou precies gaat veranderen en wat de consequenties voor hen zijn van die veranderingen. Duidelijk en in gewoon Nederlands. Het gaat namelijk om mensen die er al wonen en die er graag prettig willen blijven wonen.

We hebben daarom verhelderende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over waarom de samenspraak op deze manier is vormgegeven en waarom er niet netjes gekozen is voor een verhelderende informatiebijeenkomst. Corona kan geen excuus zijn; het is best mogelijk om bijvoorbeeld op afspraak mensen langs te laten komen of afspraken te maken in kleine groepjes. Als je op het Doemee-platform kijkt zie je onduidelijke schetsen, foto’s en vooral veel onduidelijke lappen tekst met kreten als ‘vigerend parkeerbeleid’ en ‘verkaveling met daarin bouwmassa’s’. Inwoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid voor hun kinderen, over parkeerplekken, over speelruimte en over hun uitzicht. We hebben er bij het college op aangedrongen om meer duidelijkheid te geven aan omwonenden en verwachten dat het college hier spoedig, uiterlijk na het zomerreces, ook daadwerkelijk werk van gaat maken.