OPROEP OPROEP OPROEP
Enquête Afvalscheiding: er zit meer in dan u denkt
De gemeente is benieuwd in hoeverre u uw huishoudelijk afval scheidt. Alleen glas? Of ook papier, GFT, textiel, en PBD (plastic, blik en drinkpakken)? Op doemee.zoetermeer.nl vindt u een enquête met vragen over afvalscheiding en vragen over mogelijke veranderingen rondom het ophalen van huishoudelijk afval. U kunt deze enquête invullen tot en met 26 januari 2020.

Veranderingen op komst
De inzameling van afval gaat veranderen. Maar nog niet alles is bekend, omdat de gemeente graag de antwoorden meeneemt die inwoners geven op de enquête op DoeMee. Gaat het zelfbrengdepot langer open, hoe doet u nu mee aan afval scheiden, en hoe kan de gemeente het scheiden van afval verbeteren, enzovoort. Uw antwoorden op de vragenlijst zijn van belangrijk bij de invoering van de komende veranderingen.

Als u de enquête invult, krijgt u meteen meer inzicht in de wijzigingen die de gemeente door wil gaan voeren. Deze wijzigingen zijn niet allemaal even wenselijk of fijn. Te denken valt aan een extra bak in de tuin (als u een tuin heeft), het grofvuil wordt niet meer gratis opgehaald, de frequentie van ophalen huisvuil wordt verlaagd….. Al met al, het is voor IEDEREEN (zowel voor- als tegenstander) belangrijk om de enquête (eerlijk!) in te vullen! #Omdathetanderskan
U kunt uw mening nog tot en met 26 januari 2020 geven. Daarna is het te laat!!